eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5678

NGC 5678
Objekt NGC 5678 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5678 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.30'x1.4'
veľkosť: V=11.3m; B=12.1m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h32m5.5s; Dec= 57°55'23"
RedShift (z): 0.006378
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5678: na základe množstva červeného posunu (z) - 26.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5678 : PGC 51932, UGC 9358, MCG 10-21-5, CGCG 296-9, KARA 634, IRAS 14306+5808

Blízke objekty: NGC 5676, NGC 5677, NGC 5679C, NGC 5679B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.