eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5679B

NGC 5679B
Objekt NGC 5679B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5679B - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.7'
veľkosť: V=13.0m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h35m8.7s; Dec= 5°21'33"
RedShift (z): 0.028867
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5679B: na základe množstva červeného posunu (z) - 121.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5679B : PGC 52132, NGC 5679, UGC 9383, MCG 1-37-35, IRAS 14326+0534, CGCG 47-110, VV 458, Arp 274, KCPG 427B

Blízke objekty: NGC 5678, NGC 5679C, NGC 5679D, NGC 5679A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.