eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5692

NGC 5692
Objekt NGC 5692 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5692 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.6'
veľkosť: V=13.0m; B=13.9m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h38m18s; Dec= 3°24'36"
RedShift (z): 0.005207
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5692: na základe množstva červeného posunu (z) - 22.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5692 : PGC 52317, UGC 9427, MCG 1-37-39, CGCG 47-123, ARAK 454, IRAS 14357+0337

Blízke objekty: NGC 5690, NGC 5691, NGC 5693, NGC 5694

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.