eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 585

NGC 585
Objekt NGC 585 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 585 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.20'x0.5'
veľkosť: V=13.1m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h31m42.2s; Dec= -0°55'58"
RedShift (z): 0.018116
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 585: na základe množstva červeného posunu (z) - 76.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 585 : PGC 5688, UGC 1092, MCG 0-5-1, CGCG 386-1, IRAS 01291-0111

Blízke objekty: NGC 583, NGC 584, NGC 586, NGC 587

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.