eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 592

NGC 592
Obiekt NGC 592 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 592 - H2-region lub część galaktyki w konstelacji Trójkąt
Тип: GxyP -
Wymiary kątowe: 0.70'
Wielkość gwiazd: V=13.0m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h33m12s; Dec= 30°38'47"
Inne nazwy obiektów NGC 592 : HII+SCL in M 33

Sąsiadujące obiekty: NGC 590, NGC 591, NGC 593, NGC 594

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.