eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 596

NGC 596
Obiekt NGC 596 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 596 - galaktyka w konstelacji Wieloryb
Тип: E4 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 3.20'x2.0'
Wielkość gwiazd: V=10.9m; B=11.8m
Jasność powierzchni: 13.0 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h32m52s; Dec= -7°1'55"
Redshift (z): 0.006258
Odległość od Słońca do NGC 596: w oparciu o wartość redshift (z) - 26.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 596 : PGC 5766, MCG -1-5-5

Sąsiadujące obiekty: NGC 594, NGC 595, NGC 597, NGC 598

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.