eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6072

NGC 6072
Objekt NGC 6072 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6072 - planetární mlhovina v souhvězdí Scorpii
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 1.63'
velikosti: V=11.7m; B=14.1m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 16h12m58.2s; Dec= -36°13'46"
Jiné názvy objektu NGC 6072 : PK 342+10.1, ESO 389-PN15, AM 1609-360, CS=17.5

Nedaleko objekty: NGC 6070B, NGC 6071, NGC 6073, NGC 6074-2

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.