eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6072

NGC 6072
Voorwerp NGC 6072 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6072 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Scorpii
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 1.63'
omvang: V=11.7m; B=14.1m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 16h12m58.2s; Dec= -36°13'46"
Andere namen van het object NGC 6072 : PK 342+10.1, ESO 389-PN15, AM 1609-360, CS=17.5

Objecten in de buurt: NGC 6070B, NGC 6071, NGC 6073, NGC 6074-2

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.