eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6074-1

NGC 6074-1
Objekt NGC 6074-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6074-1 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.4'
magnitud: V=14.4m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h11m17.3s; Dec= 14°15'31"
rödförskjutning (z): 0.033103
Avståndet från solen till NGC 6074-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 139.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6074-1 : PGC 57419, MCG 2-41-15, CGCG 79-75

Närliggande objekt: NGC 6073, NGC 6074-2, NGC 6075, NGC 6076-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.