eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6076-1

NGC 6076-1
Objekt NGC 6076-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6076-1 - galax i stjärnbild Coronae Borealis
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.4'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h11m12.9s; Dec= 26°52'19"
rödförskjutning (z): 0.033403
Avståndet från solen till NGC 6076-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 141.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6076-1 : PGC 57409, UGC 10253, MCG 5-38-23, CGCG 167-34, near SAO 84233

Närliggande objekt: NGC 6074-1, NGC 6075, NGC 6076-2, NGC 6077

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.