eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6076-1

NGC 6076-1
objekt NGC 6076-1 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6076-1 - galakse i stjernebildet Coronae Borealis
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=15.0m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 16t11m12.9s; Dec= 26°52'19"
Rødforskyvning (z): 0.033403
Avstand fra solen til NGC 6076-1: basert på redshiftverdien (z) - 141.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 6076-1 : PGC 57409, UGC 10253, MCG 5-38-23, CGCG 167-34, near SAO 84233

Naboobjekter: NGC 6074-1, NGC 6075, NGC 6076-2, NGC 6077

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.