eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6220

NGC 6220
Objekt NGC 6220 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6220 - galax i stjärnbild Ophiuchi
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.70'x0.9'
magnitud: V=13.7m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h47m13.2s; Dec= -0°16'30"
rödförskjutning (z): 0.023026
Avståndet från solen till NGC 6220: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 97.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6220 : PGC 58979, UGC 10541, CGCG 25-4, NPM1G -00.0524

Närliggande objekt: NGC 6218, NGC 6219, NGC 6221, NGC 6222

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.