eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 627

NGC 627
Objekt NGC 627 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 627 - galax i stjärnbild Trianguli
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.4'
magnitud: V=12.7m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h35m52.2s; Dec= 33°40'55"
rödförskjutning (z): 0.017215
Avståndet från solen till NGC 627: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 72.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 627 : PGC 5933, NGC 614, NGC 618, UGC 1140, MCG 5-4-75, CGCG 502-118, KCPG 38B

Närliggande objekt: NGC 625, NGC 626, NGC 628, NGC 629

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.