eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 628

NGC 628
Objekt NGC 628 sa nachádza presne v strede obrazu.

M74, NGC628 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 10.50'x9.5'
veľkosť: V=9.4m; B=10.0m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h36m41.7s; Dec= 15°47'0"
RedShift (z): 0.002192
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 628: na základe množstva červeného posunu (z) - 9.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 628 : PGC 5974, M 74, UGC 1149, MCG 3-5-11, CGCG 460-14, IRAS 01340+1532

Blízke objekty: NGC 626, NGC 627, NGC 629, NGC 630

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.