eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6282

NGC 6282
Voorwerp NGC 6282 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6282 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Herculis
Type: SBbc - spiraalvormig sterrenstelsel met bar
De hoekige afmetingen: 0.70'x0.5'
omvang: V=14.4m; B=15.2m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 17h0m47s; Dec= 29°49'13"
roodverschuiving (z): 0.035154
De afstand van de zon tot NGC 6282: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 148.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 6282 : PGC 59418, CGCG 169-29

Objecten in de buurt: NGC 6280-1, NGC 6281, NGC 6283, NGC 6284

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.