eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6284

NGC 6284
Voorwerp NGC 6284 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6284 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Ophiuchi
Type: IX -
De hoekige afmetingen: 6.20'
omvang: V=8.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 17h4m28.8s; Dec= -24°45'51"
Andere namen van het object NGC 6284 : GCL 53, ESO 518-SC9

Objecten in de buurt: NGC 6282, NGC 6283, NGC 6285, NGC 6286

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.