eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6284

NGC 6284
Objekt NGC 6284 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6284 - globulární hvězdokupy v souhvězdí Ophiuchi
Typ: IX -
Úhlové rozměry: 6.20'
velikosti: V=8.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 17h4m28.8s; Dec= -24°45'51"
Jiné názvy objektu NGC 6284 : GCL 53, ESO 518-SC9

Nedaleko objekty: NGC 6282, NGC 6283, NGC 6285, NGC 6286

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.