eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6284

NGC 6284
Obiekt NGC 6284 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6284 - gromada kulista w konstelacji Wężownik
Тип: IX -
Wymiary kątowe: 6.20'
Wielkość gwiazd: V=8.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 17h4m28.8s; Dec= -24°45'51"
Inne nazwy obiektów NGC 6284 : GCL 53, ESO 518-SC9

Sąsiadujące obiekty: NGC 6282, NGC 6283, NGC 6285, NGC 6286

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.