eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6284

NGC 6284
Objekt NGC 6284 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6284 - globulära kluster av stjärnor i stjärnbild Ophiuchi
Typ: IX -
Vinkeldimensionerna: 6.20'
magnitud: V=8.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 17h4m28.8s; Dec= -24°45'51"
Övriga namn på objektet NGC 6284 : GCL 53, ESO 518-SC9

Närliggande objekt: NGC 6282, NGC 6283, NGC 6285, NGC 6286

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.