eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6286

NGC 6286
Objekt NGC 6286 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6286 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: Sb/P -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.2'
magnitud: V=13.3m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h58m31.6s; Dec= 58°56'15"
rödförskjutning (z): 0.018349
Avståndet från solen till NGC 6286: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 77.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6286 : PGC 59352, UGC 10647, MCG 10-24-84, CGCG 299-40, IRAS 16577+5900, PRC C-51, Arp 293

Närliggande objekt: NGC 6284, NGC 6285, NGC 6287, NGC 6288

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.