eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6288

NGC 6288
Objekt NGC 6288 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6288 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.4'
magnitud: V=14.5m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h57m24.3s; Dec= 68°27'27"
rödförskjutning (z): 0.034234
Avståndet från solen till NGC 6288: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 144.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6288 : PGC 59312, MCG 11-21-6, CGCG 320-55, CGCG 321-8, NPM1G +68.0154

Närliggande objekt: NGC 6286, NGC 6287, NGC 6289, NGC 6290

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.