eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6288

NGC 6288
Objekt NGC 6288 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6288 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.4'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h57m24.3s; Dec= 68°27'27"
RedShift (z): 0.034234
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6288: na základe množstva červeného posunu (z) - 144.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6288 : PGC 59312, MCG 11-21-6, CGCG 320-55, CGCG 321-8, NPM1G +68.0154

Blízke objekty: NGC 6286, NGC 6287, NGC 6289, NGC 6290

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.