eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6290

NGC 6290
Objekt NGC 6290 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6290 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x1.0'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h0m56.4s; Dec= 58°58'15"
RedShift (z): 0.017269
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6290: na základe množstva červeného posunu (z) - 72.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6290 : PGC 59428, UGC 10665, MCG 10-24-88, CGCG 299-43, ARAK 513

Blízke objekty: NGC 6288, NGC 6289, NGC 6291, NGC 6292

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.