eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6286

NGC 6286
Objekt NGC 6286 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6286 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: Sb/P -
Uhlové rozmery: 1.30'x1.2'
veľkosť: V=13.3m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h58m31.6s; Dec= 58°56'15"
RedShift (z): 0.018349
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6286: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6286 : PGC 59352, UGC 10647, MCG 10-24-84, CGCG 299-40, IRAS 16577+5900, PRC C-51, Arp 293

Blízke objekty: NGC 6284, NGC 6285, NGC 6287, NGC 6288

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.