eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6287

NGC 6287
Objekt NGC 6287 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6287 - globulära kluster av stjärnor i stjärnbild Ophiuchi
Typ: VII -
Vinkeldimensionerna: 4.80'
magnitud: V=9.3m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 17h5m9.4s; Dec= -22°42'27"
Övriga namn på objektet NGC 6287 : GCL 54, ESO 518-SC10

Närliggande objekt: NGC 6285, NGC 6286, NGC 6288, NGC 6289

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.