eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6287

NGC 6287
Obiekt NGC 6287 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6287 - gromada kulista w konstelacji Wężownik
Тип: VII -
Wymiary kątowe: 4.80'
Wielkość gwiazd: V=9.3m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 17h5m9.4s; Dec= -22°42'27"
Inne nazwy obiektów NGC 6287 : GCL 54, ESO 518-SC10

Sąsiadujące obiekty: NGC 6285, NGC 6286, NGC 6288, NGC 6289

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.