eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6287

NGC 6287
Objekt NGC 6287 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6287 - globulární hvězdokupy v souhvězdí Ophiuchi
Typ: VII -
Úhlové rozměry: 4.80'
velikosti: V=9.3m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 17h5m9.4s; Dec= -22°42'27"
Jiné názvy objektu NGC 6287 : GCL 54, ESO 518-SC10

Nedaleko objekty: NGC 6285, NGC 6286, NGC 6288, NGC 6289

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.