eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6287

NGC 6287
Voorwerp NGC 6287 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6287 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Ophiuchi
Type: VII -
De hoekige afmetingen: 4.80'
omvang: V=9.3m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 17h5m9.4s; Dec= -22°42'27"
Andere namen van het object NGC 6287 : GCL 54, ESO 518-SC10

Objecten in de buurt: NGC 6285, NGC 6286, NGC 6288, NGC 6289

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.