eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6289

NGC 6289
Voorwerp NGC 6289 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6289 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Draconis
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.6'
omvang: V=13.8m; B=14.8m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 16h57m44.9s; Dec= 68°30'51"
roodverschuiving (z): 0.036612
De afstand van de zon tot NGC 6289: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 154.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 6289 : PGC 59322, MCG 11-21-7, CGCG 320-56, CGCG 321-9

Objecten in de buurt: NGC 6287, NGC 6288, NGC 6290, NGC 6291

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.