eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6289

NGC 6289
Objekt NGC 6289 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6289 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.6'
magnitud: V=13.8m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h57m44.9s; Dec= 68°30'51"
rödförskjutning (z): 0.036612
Avståndet från solen till NGC 6289: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 154.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6289 : PGC 59322, MCG 11-21-7, CGCG 320-56, CGCG 321-9

Närliggande objekt: NGC 6287, NGC 6288, NGC 6290, NGC 6291

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.