eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6287

NGC 6287
objekt NGC 6287 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6287 - kulehop av stjerner i stjernebildet Ophiuchi
Typen: VII -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 4.80'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.3m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 17t5m9.4s; Dec= -22°42'27"
Andre objektnavn NGC 6287 : GCL 54, ESO 518-SC10

Naboobjekter: NGC 6285, NGC 6286, NGC 6288, NGC 6289

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.