eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6285

NGC 6285
Objekt NGC 6285 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6285 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.7'
magnitud: V=13.5m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h58m23.9s; Dec= 58°57'21"
rödförskjutning (z): 0.018983
Avståndet från solen till NGC 6285: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 80.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6285 : PGC 59344, MCG 10-24-81, CGCG 299-37, Arp 293, KAZ 111

Närliggande objekt: NGC 6283, NGC 6284, NGC 6286, NGC 6287

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.