eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6284

NGC 6284
objekt NGC 6284 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6284 - kulehop av stjerner i stjernebildet Ophiuchi
Typen: IX -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.20'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=8.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 17t4m28.8s; Dec= -24°45'51"
Andre objektnavn NGC 6284 : GCL 53, ESO 518-SC9

Naboobjekter: NGC 6282, NGC 6283, NGC 6285, NGC 6286

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.