eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 641

NGC 641
Objekt NGC 641 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 641 - galax i stjärnbild Phoenicis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.3'
magnitud: V=12.1m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h38m39s; Dec= -42°31'39"
rödförskjutning (z): 0.021091
Avståndet från solen till NGC 641: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 89.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 641 : PGC 6081, ESO 244-42, MCG -7-4-26, AM 0136-424

Närliggande objekt: NGC 639, NGC 640, NGC 642, NGC 643

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.