eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 640

NGC 640
Objekt NGC 640 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 640 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.5'
magnitud: V=14.4m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h39m24.9s; Dec= -9°24'4"
rödförskjutning (z): 0.025111
Avståndet från solen till NGC 640: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 106.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 640 : PGC 6130, MCG -2-5-31

Närliggande objekt: NGC 638, NGC 639, NGC 641, NGC 642

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.