eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 643B

NGC 643B
Objekt NGC 643B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 643B - galaxie v súhvezdí Vodný had
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x0.3'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h39m13.4s; Dec= -75°0'41"
RedShift (z): 0.013379
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 643B: na základe množstva červeného posunu (z) - 56.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 643B : PGC 6117, ESO 29-53, IRAS 01384-7515

Blízke objekty: NGC 643A, NGC 643C, NGC 644, NGC 645

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.