eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 643B

NGC 643B
Objekt NGC 643B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 643B - galax i stjärnbild Hydri
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.3'
magnitud: V=13.5m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h39m13.4s; Dec= -75°0'41"
rödförskjutning (z): 0.013379
Avståndet från solen till NGC 643B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 56.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 643B : PGC 6117, ESO 29-53, IRAS 01384-7515

Närliggande objekt: NGC 643A, NGC 643C, NGC 644, NGC 645

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.