eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6549

NGC 6549
Objekt NGC 6549 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6549 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.4'
magnitud: V=13.8m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h5m49.4s; Dec= 18°32'16"
rödförskjutning (z): 0.022362
Avståndet från solen till NGC 6549: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 94.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6549 : PGC 61399, NGC 6550, UGC 11114, MCG 3-46-12, CGCG 113-19, KCPG 529A

Närliggande objekt: NGC 6547, NGC 6548, NGC 6550, NGC 6551

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.