eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 659

NGC 659
Obiekt NGC 659 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 659 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Kasjopeja
Тип: III1p -
Wymiary kątowe: 6.00'
Wielkość gwiazd: V=7.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h44m24s; Dec= 60°40'12"
Inne nazwy obiektów NGC 659 : OCL 332

Sąsiadujące obiekty: NGC 657, NGC 658, NGC 660, NGC 661

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.