eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 660

NGC 660
Objekt NGC 660 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 660 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: SBa/PRG - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 8.30'x3.2'
veľkosť: V=11.2m; B=12.0m
Jas povrchu: 14.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h43m1.8s; Dec= 13°38'37"
RedShift (z): 0.002835
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 660: na základe množstva červeného posunu (z) - 12.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 660 : PGC 6318, UGC 1201, MCG 2-5-13, CGCG 437-12, IRAS 01403+1323, PRC C-13

Blízke objekty: NGC 658, NGC 659, NGC 661, NGC 662

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.