eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 662

NGC 662
Objekt NGC 662 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 662 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=13.0m; B=13.7m
Jas povrchu: 11.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h44m35.5s; Dec= 37°41'47"
RedShift (z): 0.018860
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 662: na základe množstva červeného posunu (z) - 79.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 662 : PGC 6393, UGC 1220, MCG 6-4-60, CGCG 521-73, IRAS 01416+3726, KUG 0141+374, KARA 62, ARAK 55, 5ZW 98, near SAO 54944

Blízke objekty: NGC 660, NGC 661, NGC 663, NGC 664

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.