eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 664

NGC 664
Objekt NGC 664 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 664 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.9'
magnitud: V=12.8m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h43m45.9s; Dec= 4°13'21"
rödförskjutning (z): 0.018096
Avståndet från solen till NGC 664: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 76.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 664 : PGC 6359, UGC 1210, MCG 1-5-29, CGCG 412-23, IRAS 01411+0358

Närliggande objekt: NGC 662, NGC 663, NGC 665, NGC 666

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.