eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6785

NGC 6785
Objekt NGC 6785 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6785 - planetarisk nebula i stjärnbild Aquilae
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 0.62'
magnitud: V=12.3m; B=13.3m
Koordinater för epok J2000: Ra= 19h18m24.9s; Dec= -1°35'45"
Övriga namn på objektet NGC 6785 : NGC 6778, PK 34-6.1, CS=15.0

Närliggande objekt: NGC 6784A, NGC 6784B, NGC 6786, NGC 6787

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.