eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6849

NGC 6849
Objekt NGC 6849 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6849 - galax i stjärnbild Sagittarii
Typ: E/SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.1'
magnitud: V=12.1m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h6m15.6s; Dec= -40°11'54"
rödförskjutning (z): 0.020147
Avståndet från solen till NGC 6849: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 85.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6849 : PGC 64097, ESO 339-32, MCG -7-41-7

Närliggande objekt: NGC 6847, NGC 6848, NGC 6850, NGC 6851B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.