eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 685

NGC 685
Objekt NGC 685 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 685 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.60'x3.1'
magnitud: V=11.0m; B=11.5m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h47m42.8s; Dec= -52°45'43"
rödförskjutning (z): 0.004546
Avståndet från solen till NGC 685: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 685 : PGC 6581, ESO 152-24, AM 0145-530, IRAS 01458-5300

Närliggande objekt: NGC 683, NGC 684, NGC 686, NGC 687

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.