eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6850

NGC 6850
Objekt NGC 6850 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6850 - galaxie v súhvezdí Ďalekohľad
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.10'x1.1'
veľkosť: V=12.5m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h3m29.8s; Dec= -54°50'43"
RedShift (z): 0.016588
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6850: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6850 : PGC 64043, ESO 185-56, AM 1959-545, IRAS 19595-5459

Blízke objekty: NGC 6848, NGC 6849, NGC 6851B, NGC 6851

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.