eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6905

NGC 6905
Objekt NGC 6905 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6905 - planetární mlhovina v souhvězdí Delphini
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 1.20'
velikosti: V=11.1m; B=11.9m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 20h22m23s; Dec= 20°6'18"
Jiné názvy objektu NGC 6905 : PK 61-9.1, CS=13.5, Blue flash nebula

Nedaleko objekty: NGC 6903, NGC 6904, NGC 6906, NGC 6907

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.