eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6905

NGC 6905
Objekt NGC 6905 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6905 - planetarisk nebula i stjärnbild Delphini
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 1.20'
magnitud: V=11.1m; B=11.9m
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h22m23s; Dec= 20°6'18"
Övriga namn på objektet NGC 6905 : PK 61-9.1, CS=13.5, Blue flash nebula

Närliggande objekt: NGC 6903, NGC 6904, NGC 6906, NGC 6907

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.