eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6904

NGC 6904
Objekt NGC 6904 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6904 - grupp av stjärnor i stjärnbild Vulpeculae
Typ: *Grp -
Vinkeldimensionerna: 3.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h21m48.3s; Dec= 25°44'22"

Närliggande objekt: NGC 6902, NGC 6903, NGC 6905, NGC 6906

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.