eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6902

NGC 6902
Objekt NGC 6902 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6902 - galax i stjärnbild Sagittarii
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 5.60'x3.9'
magnitud: V=10.9m; B=11.6m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h24m27.9s; Dec= -43°39'11"
rödförskjutning (z): 0.009326
Avståndet från solen till NGC 6902: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 39.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6902 : PGC 64632, IC 4948, ESO 285-8, MCG -7-42-2, AM 2021-434

Närliggande objekt: NGC 6902A-2, NGC 6902A-1, NGC 6903, NGC 6904

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.